Een prehistorisch grafveld dat bekend staat onder de naam Paalgraven of ook wel Zevenbergen. In de bronstijd en vroege ijzertijd (ongeveer 2000-500 voor Christus) werden hier regelmatig mensen begraven. Onder een van de grafheuvels zijn zeer bijzondere voorwerpen gevonden. Waarschijnlijk ligt hier een belangrijk persoon begraven, vergelijkbaar met het nabijgelegen Vorstengraf van Oss.

 

2007: de vondst van een rijk graf uit de vroege ijzertijd

7.16_6T-06-geschakelde krammen_vs2-01

  • Onder heuvel 7 vinden archeologen van de Universiteit Leiden de resten van een brandstapel. Tussen het verkoolde eikenhout liggen meer dan 1000, grotendeels verbrande, bronzen krammetjes. Waarschijnlijk waren ze onderdeel van een zeer rijk versierd juk of paardentuig.
  • Het juk of paardentuig was bij de begrafenis zorgvuldig ontmanteld en bij de brandstapel geplaatst, een ritueel dat op basis van het onderzoek tot in detail kon worden gereconstrueerd. De voorwerpen lijken op die van ‘vorsten’ uit Centraal-Europa uit dezelfde tijd, net als de vondsten uit het nabijgelegen Vorstengraf van Oss.
  • Naast de brandstapel stond een urn met daarin de resten van volwassen man, tussen 25 en 35 jaar oud.

 

Reconstructie van het archeologisch rijksmonument Paalgraven

17.3_IMG_4332In 2011 neemt de gemeente Oss het initiatief om het monument te herstellen.
Alle grafheuvels en palenrijen zijn op hun oorspronkelijke plaats gereconstrueerd. Ook de heidevegetatie draagt bij aan het beeld zoals archeologen denken dat het er ruim 2500 jaar geleden heeft uitgezien. De grafheuvels zijn gereconstrueerd door de Archeologische Monumentenwacht Nederland. Het beheer van het gebied rondom de heuvels wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Oss. De reconstructie laat de laatste gebruiksfase van het grafveld zien. Alle grafmonumenten zijn zichtbaar. Alleen de palenkransen van de oudere heuvels zijn verdwenen.